Torah Readings 5781 Diaspora

 • Ha'Azinu / הַאֲזִינוּ
 • · 8 Tishrei
 • Shabbat Shuva
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-14:10; Micah 7:18-7:20; Joel 2:15-2:27
 • Bereshit / בְּרֵאשִׁית
 • · 29 Tishrei
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Genesis 1:1-6:8
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 42:5 - 42:21
 • Noach / נֹחַ
 • · 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 20 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 12 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13 - 14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7 - 12:12
 • Vayeshev / וַיֵּשֶׁב
 • · 26 Kislev
 • Chanukah (Day 2)
 • Genesis 37:1-40:23; Numbers 7:18-29
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 4 Tevet
 • Genesis 41:1-44:17
 • Haftarah: I Kings 3:15 - 4:1
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 25 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Vaera / וָאֵרָא
 • · 3 Sh'vat
 • Exodus 6:2-9:35
 • Haftarah: Ezekiel 28:25 - 29:21
 • Bo / בֹּא
 • · 10 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Beshalach / בְּשַׁלַּח
 • · 17 Sh'vat
 • Exodus 13:17-17:16
 • Haftarah: Judges 4:4 - 5:31
 • Haftarah for Sephardim: Judges 5:1 - 5:31
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 24 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Mishpatim / מִּשְׁפָּטִים
 • · 1 Adar
 • Shabbat Shekalim (on Rosh Chodesh)
 • Exodus 21:1-24:18; Numbers 28:9-15; Exodus 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1 - 12:17
 • Terumah / תְּרוּמָה
 • · 8 Adar
 • Shabbat Zachor
 • Exodus 25:1-27:19; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2 - 15:34
 • Ki Tisa / כִּי תִשָּׂא
 • · 22 Adar
 • Shabbat Parah
 • Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20 - 18:39
 • Tzav / צַו
 • · 14 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24
 • Pesach II / פֶּסַח ב׳
 • · 16 Nisan
 • Leviticus 22:26-23:44; Numbers 28:16-25
 • Haftarah: II Kings 23:1 - 23:9; 23:21 - 23:25
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 28 Nisan
 • Leviticus 9:1-11:47
 • Haftarah: II Samuel 6:1 - 7:17
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1 - 6:19
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 19 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15 - 44:31
 • Nasso / נָשׂא
 • · 11 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2 - 13:25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 2 Tamuz
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14 - 12:22
 • Chukat / חֻקַּת
 • · 9 Tamuz
 • Numbers 19:1-22:1
 • Haftarah: Judges 11:1 - 11:33
 • Balak / בָּלָק
 • · 16 Tamuz
 • Numbers 22:2-25:9
 • Haftarah: Micah 5:6 - 6:8
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 23 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 22 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14 - 51:3
 • Re'eh / רְאֵה
 • · 29 Av
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42