Torah Readings 5781 Diaspora

 • Ha'Azinu / הַאֲזִינוּ
 • · 8 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Ha'Azinu)
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Bereshit / מָחָר חוֹדֶשׁ
 • · 29 Tishrei
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Genesis 1:1-6:8
 • Haftarah: I Samuel 20:18-42
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 42:5-21
 • Noach / נֹחַ
 • · 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 20 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1-37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1-23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 12 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13-14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7-12:12
 • Vayeshev / וַיֵּשֶׁב
 • · 26 Kislev
 • Chanukah Day 2 (on Shabbat)
 • Genesis 37:1-40:23; Numbers 7:18-23
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 4 Tevet
 • Genesis 41:1-44:17
 • Haftarah: I Kings 3:15-4:1
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 25 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / בֹּא
 • · 10 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 24 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Mishpatim / רֹאשׁ חוֹדֶשׁ
 • · 1 Adar
 • Shabbat Shekalim (on Rosh Chodesh)
 • Exodus 21:1-24:18; Numbers 28:9-15; Exodus 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1-17
 • Terumah / תְּרוּמָה
 • · 8 Adar
 • Shabbat Zachor
 • Exodus 25:1-27:19; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2-34
 • Ki Tisa / כִּי תִשָּׂא
 • · 22 Adar
 • Shabbat Parah
 • Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20-39
 • Tzav / צַו
 • · 14 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4-24
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 28 Nisan
 • Leviticus 9:1-11:47
 • Haftarah: II Samuel 6:1-7:17
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 19 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15-31
 • Nasso / נָשׂא
 • · 11 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2-25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 2 Tamuz
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14-12:22
 • Balak / בָּלָק
 • · 16 Tamuz
 • Numbers 22:2-25:9
 • Haftarah: Micah 5:6-6:8
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 23 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 22 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14-51:3