Torah Readings 5780 Diaspora

 • Vayeilech / וַיֵּלֶךְ
 • · 6 Tishrei
 • Shabbat Shuva
 • Deuteronomy 31:1-30
 • Haftarah: Hosea 14:2-14:10; Micah 7:18-7:20; Joel 2:15-2:27
 • Bereshit / בְּרֵאשִׁית
 • · 27 Tishrei
 • Genesis 1:1-6:8
 • Haftarah: Isaiah 42:5 - 43:10
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 42:5 - 42:21
 • Noach / נֹחַ
 • · 4 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 18 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 9 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13 - 14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7 - 12:12
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 30 Kislev
 • Shabbat Rosh Chodesh Chanukah
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 28:9-15, 7:42-47
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 21 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Vaera / וָאֵרָא
 • · 28 Tevet
 • Exodus 6:2-9:35
 • Haftarah: Ezekiel 28:25 - 29:21
 • Bo / בֹּא
 • · 6 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Beshalach / בְּשַׁלַּח
 • · 13 Sh'vat
 • Exodus 13:17-17:16
 • Haftarah: Judges 4:4 - 5:31
 • Haftarah for Sephardim: Judges 5:1 - 5:31
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 20 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Tetzaveh / תְּצַוֶּה
 • · 11 Adar
 • Shabbat Zachor
 • Exodus 27:20-30:10; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2 - 15:34
 • Ki Tisa / כִּי תִשָּׂא
 • · 18 Adar
 • Shabbat Parah
 • Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20 - 18:39
 • Tzav / צַו
 • · 10 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24
 • Pesach II / פֶּסַח ב׳
 • · 16 Nisan
 • Leviticus 22:26-23:44; Numbers 28:16-25
 • Haftarah: II Kings 23:1 - 23:9; 23:21 - 23:25
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 24 Nisan
 • Leviticus 9:1-11:47
 • Haftarah: II Samuel 6:1 - 7:17
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1 - 6:19
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 15 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15 - 44:31
 • Nasso / נָשׂא
 • · 14 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2 - 13:25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 5 Tamuz
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14 - 12:22
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 19 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 18 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14 - 51:3
 • Re'eh / רְאֵה
 • · 25 Av
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: Isaiah 54:11 - 55:5