Torah Readings 5782 Diaspora

 • Vayeilech / וַיֵּלֶךְ
 • · 5 Tishrei
 • Shabbat Shuva
 • Deuteronomy 31:1-30
 • Haftarah: Hosea 14:2-14:10; Micah 7:18-7:20; Joel 2:15-2:27
 • Bereshit / בְּרֵאשִׁית
 • · 26 Tishrei
 • Genesis 1:1-6:8
 • Haftarah: Isaiah 42:5 - 43:10
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 42:5 - 42:21
 • Noach / נֹחַ
 • · 3 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 17 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 9 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13 - 14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7 - 12:12
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 30 Kislev
 • Shabbat Rosh Chodesh Chanukah
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 28:9-15, 7:42-47
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 21 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Vaera / וָאֵרָא
 • · 28 Tevet
 • Exodus 6:2-9:35
 • Haftarah: Ezekiel 28:25 - 29:21
 • Bo / בֹּא
 • · 6 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Beshalach / בְּשַׁלַּח
 • · 13 Sh'vat
 • Exodus 13:17-17:16
 • Haftarah: Judges 4:4 - 5:31
 • Haftarah for Sephardim: Judges 5:1 - 5:31
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 20 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Ki Tisa / כִּי תִשָּׂא
 • · 18 Adar I
 • Exodus 30:11-34:35
 • Haftarah: I Kings 18:1 - 18:39
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20 - 18:39
 • Vayakhel / וַיַּקְהֵל
 • · 25 Adar I
 • Shabbat Shekalim
 • Exodus 35:1-38:20, 30:11-16
 • Haftarah: II Kings 12:1 - 12:17
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:13 - 7:26
 • Pekudei / פְקוּדֵי
 • · 2 Adar II
 • Exodus 38:21-40:38
 • Haftarah: I Kings 7:51 - 8:21
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 7:40 - 7:50
 • Vayikra / וַיִּקְרָא
 • · 9 Adar II
 • Shabbat Zachor
 • Leviticus 1:1-5:26; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2 - 15:34
 • Tzav / צַו
 • · 16 Adar II
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Jeremiah 7:21 - 8:3; 9:22 - 9:23
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 23 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1 - 6:19
 • Tazria / תַזְרִיעַ
 • · 1 Nisan
 • Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)
 • Leviticus 12:1-13:59; Numbers 28:9-15; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18
 • Pesach II / פֶּסַח ב׳
 • · 16 Nisan
 • Leviticus 22:26-23:44; Numbers 28:16-25
 • Haftarah: II Kings 23:1 - 23:9; 23:21 - 23:25
 • Achrei Mot / אַחֲרֵי מוֹת
 • · 29 Nisan
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Leviticus 16:1-18:30
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 22:1 - 22:16
 • Kedoshim / קְדשִׁים
 • · 6 Iyyar
 • Leviticus 19:1-20:27
 • Haftarah: Amos 9:7 - 9:15
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2 - 20:20
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 13 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15 - 44:31
 • Behar / בְּהַר
 • · 20 Iyyar
 • Leviticus 25:1-26:2
 • Haftarah: Jeremiah 32:6 - 32:27
 • Nasso / נָשׂא
 • · 12 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2 - 13:25
 • Korach / קוֹרַח
 • · 3 Tamuz
 • Numbers 16:1-18:32
 • Haftarah: I Samuel 11:14 - 12:22
 • Chukat / חֻקַּת
 • · 10 Tamuz
 • Numbers 19:1-22:1
 • Haftarah: Judges 11:1 - 11:33
 • Balak / בָּלָק
 • · 17 Tamuz
 • Numbers 22:2-25:9
 • Haftarah: Micah 5:6 - 6:8
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 24 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 23 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14 - 51:3
 • Re'eh / רְאֵה
 • · 30 Av
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24