Torah Readings 5794 Diaspora

 • Ha'Azinu / הַאֲזִינוּ
 • · 8 Tishrei
 • Shabbat Shuva (with Ha'Azinu)
 • Deuteronomy 32:1-52
 • Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20
 • Bereshit / מָחָר חוֹדֶשׁ
 • · 29 Tishrei
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Genesis 1:1-6:8
 • Haftarah: I Samuel 20:18-42
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 42:5-21
 • Noach / נֹחַ
 • · 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1-10
 • Vayera / וַיֵּרָא
 • · 20 Cheshvan
 • Genesis 18:1-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1-37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1-23
 • Vayetzei / וַיֵּצֵא
 • · 11 Kislev
 • Genesis 28:10-32:3
 • Haftarah: Hosea 12:13-14:10
 • Haftarah for Sephardim: Hosea 11:7-12:12
 • Vayeshev / וַיֵּשֶׁב
 • · 25 Kislev
 • Chanukah Day 1 (on Shabbat)
 • Genesis 37:1-40:23; Numbers 7:1-17
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Miketz / מִקֵּץ
 • · 2 Tevet
 • Chanukah Day 8 (on Shabbat)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:54-8:4
 • Haftarah: I Kings 7:40-50
 • Shemot / שְׁמוֹת
 • · 23 Tevet
 • Exodus 1:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3
 • Bo / בֹּא
 • · 8 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 • Yitro / יִתְרוֹ
 • · 22 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1-13
 • Tetzaveh / תְּצַוֶּה
 • · 13 Adar
 • Shabbat Zachor
 • Exodus 27:20-30:10; Deuteronomy 25:17-19
 • Haftarah: I Samuel 15:2-34
 • Ki Tisa / כִּי תִשָּׂא
 • · 20 Adar
 • Shabbat Parah
 • Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16-38
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20-39
 • Tzav / צַו
 • · 12 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4-24
 • Shmini / שְּׁמִינִי
 • · 26 Nisan
 • Leviticus 9:1-11:47
 • Haftarah: II Samuel 6:1-7:17
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19
 • Emor / אֱמוֹר
 • · 17 Iyyar
 • Leviticus 21:1-24:23
 • Haftarah: Ezekiel 44:15-31
 • Nasso / נָשׂא
 • · 9 Sivan
 • Numbers 4:21-7:89
 • Haftarah: Judges 13:2-25
 • Pinchas / פִּינְחָס
 • · 21 Tamuz
 • Pinchas occurring after 17 Tammuz
 • Numbers 25:10-30:1
 • Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3
 • Eikev / עֵקֶב
 • · 20 Av
 • Deuteronomy 7:12-11:25
 • Haftarah: Isaiah 49:14-51:3
 • Re'eh / רְאֵה
 • · 27 Av
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: Isaiah 54:11-55:5