Shabbat Times for Durham

Durham, NC 27701
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah (42 min):