Shabbat Times Thành Phố Bà Rịa, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

 • Erev Sukkot occurs on
 • Candle lighting:
 • Sukkot I occurs on
 • Candle lighting:
 • Sukkot II occurs on
 • Havdalah:
 • Sukkot III (CH''M) occurs on
 • Sukkot IV (CH''M) occurs on
 • Candle lighting:
 • Sukkot V (CH''M) occurs on
 • Havdalah:

Havdalah
 
 

Shabbat times for world cities