Shabbat Times for Saratamata

Saratamata, Penama, Vanuatu
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah: