Shabbat Times for Pavlivka

Pavlivka, Vinnytsya Oblast, Ukraine