Shabbat Times for Teplyk

Teplyk, Vinnytsya Oblast, Ukraine