Shabbat Times for Khoyniki

Khoyniki, Gomel Oblast, Belarus