Shabbat Times for Ushachy

Ushachy, Vitebsk, Belarus