Shabbat Times for Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Centre, France
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Yitro
  • Havdalah: