Shabbat Times for Saint-Martin-au-Laërt

Saint-Martin-au-Laërt, Hauts-de-France, France
  • Candle lighting:
  • Shabbat Shirah occurs on
  • This week's Torah portion is Parashat Beshalach
  • Havdalah: