Shabbat Times for Saint-Maurice-sur-Fessard

Saint-Maurice-sur-Fessard, Centre, France
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Yitro
  • Havdalah: