Shabbat Times for Tel Aviv

Tel Aviv, Israel
  • Candle lighting:
  • Shabbat Mevarchim Chodesh Tamuz occurs on
  • This week's Torah portion is Parashat Korach
  • Havdalah (43 min):