Shabbat Times for Waitara

Waitara, Taranaki, New Zealand
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah: