Shabbat Times for Nova Pryluka

Nova Pryluka, Vinnytsya Oblast, Ukraine