Shabbat Times Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam

  • Erev Shavuot occurs on
  • Candle lighting:
  • Shavuot I occurs on
  • Candle lighting:
  • Shavuot II occurs on
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities