Shabbat Times Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam

  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities