Shabbat Times Kalkara, Il-Kalkara, Malta

  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Eikev
  • Havdalah:

Havdalah
  ℹ️
  ℹ️

Shabbat times for world cities