Shabbat Times Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu, Vietnam

  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Vayera
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities