Shabbat Times Salem, OR 97302

  • This week's Torah portion is Parashat Ki Tisa
  • Havdalah (72 min):


Shabbat times for world cities