Shabbat Times Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Ki Tisa
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities