South Korea 🇰🇷
Shabbat Candle-lighting Times

- Parashat Tazria

Busan

Chungcheongnam-do

Daegu

Daejeon

Gangwon-do

Gwangju

Gyeonggi-do

Gyeongsangbuk-do

Gyeongsangnam-do

Incheon

Jeju-do

Jeollabuk-do

Jeollanam-do

North Chungcheong

Sejong-si

Seoul

Ulsan