Japan
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, April 19th 2019

Aichi

Akita

Aomori

Chiba

Ehime

Fukui

Fukuoka

Fukushima

Gifu

Gunma

Hiroshima

Hokkaido

Hyōgo

Ibaraki

Ishikawa

Iwate

Kagawa

Kagoshima

Kanagawa

Kochi

Kumamoto

Kyoto

Mie

Miyagi

Miyazaki

Nagano

Nagasaki

Nara

Niigata

Oita

Okayama

Okinawa

Saga

Saitama

Shiga

Shimane

Shizuoka

Tochigi

Tokushima

Tokyo

Tottori

Toyama

Wakayama

Yamagata

Yamaguchi

Yamanashi

Ōsaka