Belarus Shabbat Candle Lighting Times

Friday, November 16th 2018 - Parashat Vayetzei

Brest

Gomel

Grodnenskaya

Minsk

Minsk City

Mogilev

Vitebsk