Belarus
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, July 10th 2020 - Parashat Pinchas

Brest

Gomel Oblast

Grodnenskaya

Minsk

Minsk City

Mogilev

Vitebsk