Belarus
Shabbat Candle Lighting Times

Friday, December 20th 2019 - Parashat Vayeshev

Brest

Gomel

Grodnenskaya

Minsk

Minsk City

Mogilev

Vitebsk