Rosh Chodesh Av / רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אָב

Rosh Chodesh Av (Beginning of new Hebrew month of Av) for Hebrew Year 5781 begins at sundown on and ends at nightfall on .

Beginning of new Hebrew month of Av. Av is the 5th month of the Hebrew year. Corresponds to July or August on the Gregorian calendar

Read more from ou.org →

Advertisement

Dates for Rosh Chodesh Av

HolidayStartsEndsHebrew Date
Rosh Chodesh Av 2020 1 Av 5780
Rosh Chodesh Av 2021 1 Av 5781
Rosh Chodesh Av 2022 1 Av 5782
Rosh Chodesh Av 2023 1 Av 5783
Rosh Chodesh Av 2024 1 Av 5784
Rosh Chodesh Av 2025 1 Av 5785
Rosh Chodesh Av 2026 1 Av 5786
Rosh Chodesh Av 2027 1 Av 5787
Rosh Chodesh Av 2028 1 Av 5788
Rosh Chodesh Av 2029 1 Av 5789
Rosh Chodesh Av 2030 1 Av 5790

References

The Jewish Holidays: A Guide & Commentary (paid link)
Rabbi Michael Strassfeld