Shabbat Times Kānpur, Uttar Pradesh, India

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities