Shabbat Times Kanpur, Uttar Pradesh, India

  • This week's Torah portion is Parashat Chukat
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities