Shabbat Times Haifa, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Shemot
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities