Shabbat Times Haifa, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Bo
  • Havdalah (45 min):


Shabbat times for world cities