Advertisement

August 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Eikev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Re'eh

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Elul

21

Rosh Chodesh Elul

22

Parashat Shoftim

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Ki Teitzei

30

 

31