Advertisement

July 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Balak

8

Tzom Tammuz

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Pinchas

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Av

21

Parashat Matot-Masei

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

29

Tish'a B'Av

30

 

31