Advertisement

August 2025

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

8th of Av, 5785
Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

3

9th of Av, 5785
Tish'a B'Av

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

15th of Av, 5785
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

22nd of Av, 5785
Parashat Eikev

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

29th of Av, 5785
Parashat Re'eh

24

30th of Av, 5785
Rosh Chodesh Elul

25

1st of Elul, 5785
Rosh Chodesh Elul

26

 

27

 

28

 

29

 

30

6th of Elul, 5785
Parashat Shoftim

31