Advertisement

July 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

3rd of Tamuz, 5782
Parashat Korach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

10th of Tamuz, 5782
Parashat Chukat

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

17th of Tamuz, 5782
Parashat Balak

17

18th of Tamuz, 5782
Tzom Tammuz

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

24th of Tamuz, 5782
Parashat Pinchas

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

1st of Av, 5782
Rosh Chodesh Av

30

2nd of Av, 5782
Parashat Matot-Masei

31