Advertisement

July 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

23rd of Tamuz, 5781
Parashat Pinchas

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

1st of Av, 5781
Parashat Matot-Masei
Rosh Chodesh Av

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

8th of Av, 5781
Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

18

9th of Av, 5781
Tish'a B'Av

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

15th of Av, 5781
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

22nd of Av, 5781
Parashat Eikev