Advertisement

November 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1st of Kislev, 5782
Rosh Chodesh Kislev

6

2nd of Kislev, 5782
Parashat Toldot

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

9th of Kislev, 5782
Parashat Vayetzei

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

16th of Kislev, 5782
Parashat Vayishlach

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

23rd of Kislev, 5782
Parashat Vayeshev

28

24th of Kislev, 5782
Chanukah: 1 Candle

29

25th of Kislev, 5782
Chanukah: 2 Candles

30

26th of Kislev, 5782
Chanukah: 3 Candles