Advertisement

August 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

11th of Av, 5780
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

30th of Av, 5780
Rosh Chodesh Elul

21

1st of Elul, 5780
Rosh Chodesh Elul

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31