Advertisement

February 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

27th of Sh'vat, 5776
Parashat Mishpatim

7

 

8

 

9

30th of Sh'vat, 5776
Rosh Chodesh Adar I

10

1st of Adar I, 5776
Rosh Chodesh Adar I

11

 

12

 

13

4th of Adar I, 5776
Parashat Terumah

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

11th of Adar I, 5776
Parashat Tetzaveh

21

 

22

 

23

14th of Adar I, 5776
Purim Katan

24

 

25

 

26

 

27

18th of Adar I, 5776
Parashat Ki Tisa

28

 

29