Shabbat Times for Rasony

Rasony, Vitebsk, Belarus