Candle lighting times for Miami
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana7:13 Mar22Tzav7:14
Sep10Rosh Hashana8:42 Mar29Shmini7:17
Sep14Vayeilech7:07 Apr5Sazria7:21
Sep18Yom Kippur7:03 Apr12Metzora7:24
Sep21Ha'Azinu7:00 Apr19Pesach7:27
Sep23Sukkos6:57 Apr20Pesach8:58
Sep24Sukkos8:27 Apr25Pesach7:30
Sep28Sukkos6:52 Apr26Pesach7:31
Sep30Shmini Atzeres6:50 May3Achrei Mos7:35
Oct1Simchas Torah8:19 May10Kedoshim7:38
Oct5Bereshis6:44 May17Emor7:42
Oct12Noach6:37 May24Behar7:46
Oct19Lech-Lecha6:31 May31Bechukosai7:49
Oct26Vayera6:25 Jun7Bamidbar7:52
Nov2Chayei Sara6:20 Jun8Shavuos9:23
Nov9Toldos5:15 Jun9Shavuos9:24
Nov16Vayetzei5:12 Jun14Nasso7:55
Nov23Vayishlach5:11 Jun21Beha'aloscha7:57
Nov30Vayeshev5:10 Jun28Sh'lach7:58
Dec7Miketz5:11 Jul5Korach7:58
Dec14Vayigash5:13 Jul12Chukas7:57
Dec21Vayechi5:16 Jul19Balak7:55
Dec28Shemos5:20 Jul26Pinchas7:52
Jan4Vaera5:23 Aug2Matos-Masei7:48
Jan11Bo5:28 Aug9Devarim7:43
Jan18Beshalach5:33 Aug16Vaeschanan7:37
Jan25Yisro5:39 Aug23Eikev7:31
Feb1Mishpatim5:43 Aug30Re'eh7:24
Feb8Terumah5:48 Sep6Shoftim7:16
Feb15Tetzaveh5:53 Sep13Ki Seitzei7:09
Feb22Ki Sisa5:58 Sep20Ki Savo7:01
Mar1Vayakhel6:04 Sep27Nitzavim6:53
Mar8Pekudei6:07 Sep29Rosh Hashana6:51
Mar15Vayikra7:11

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →