Candle lighting times for Mutare
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:26 Mar22Tzav17:42
Sep10Rosh Hashana18:35 Mar29Shmini17:36
Sep14Vayeilech17:27 Apr5Tazria17:30
Sep18Yom Kippur17:27 Apr12Metzora17:25
Sep21Ha'Azinu17:28 Apr19Pesach17:19
Sep23Sukkot17:28 Apr20Pesach18:27
Sep24Sukkot18:37 Apr25Pesach17:15
Sep28Sukkot17:29 Apr26Pesach17:15
Sep30Shmini Atzeret17:29 May3Achrei Mot17:11
Oct1Simchat Torah18:38 May10Kedoshim17:07
Oct5Bereshit17:30 May17Emor17:05
Oct12Noach17:32 May24Behar17:03
Oct19Lech-Lecha17:34 May31Bechukotai17:02
Oct26Vayera17:37 Jun7Bamidbar17:02
Nov2Chayei Sara17:40 Jun8Shavuot18:10
Nov9Toldot17:44 Jun9Shavuot18:10
Nov16Vayetzei17:47 Jun14Nasso17:02
Nov23Vayishlach17:52 Jun21Beha'alotcha17:03
Nov30Vayeshev17:56 Jun28Sh'lach17:05
Dec7Miketz18:00 Jul5Korach17:07
Dec14Vayigash18:05 Jul12Chukat17:09
Dec21Vayechi18:08 Jul19Balak17:12
Dec28Shemot18:11 Jul26Pinchas17:14
Jan4Vaera18:14 Aug2Matot-Masei17:17
Jan11Bo18:15 Aug9Devarim17:19
Jan18Beshalach18:16 Aug16Vaetchanan17:21
Jan25Yitro18:15 Aug23Eikev17:23
Feb1Mishpatim18:14 Aug30Re'eh17:24
Feb8Terumah18:11 Sep6Shoftim17:25
Feb15Tetzaveh18:08 Sep13Ki Teitzei17:26
Feb22Ki Tisa18:04 Sep20Ki Tavo17:28
Mar1Vayakhel17:59 Sep27Nitzavim17:29
Mar8Pekudei17:54 Sep29Rosh Hashana17:29
Mar15Vayikra17:48

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →