Candle lighting times for Shamva
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:31 Mar22Tzav17:46
Sep10Rosh Hashana18:40 Mar29Shmini17:41
Sep14Vayeilech17:31 Apr5Tazria17:35
Sep18Yom Kippur17:32 Apr12Metzora17:30
Sep21Ha'Azinu17:32 Apr19Pesach17:25
Sep23Sukkot17:32 Apr20Pesach18:33
Sep24Sukkot18:41 Apr25Pesach17:21
Sep28Sukkot17:33 Apr26Pesach17:21
Sep30Shmini Atzeret17:33 May3Achrei Mot17:17
Oct1Simchat Torah18:42 May10Kedoshim17:14
Oct5Bereshit17:34 May17Emor17:12
Oct12Noach17:36 May24Behar17:10
Oct19Lech-Lecha17:37 May31Bechukotai17:09
Oct26Vayera17:40 Jun7Bamidbar17:09
Nov2Chayei Sara17:42 Jun8Shavuot18:18
Nov9Toldot17:46 Jun9Shavuot18:18
Nov16Vayetzei17:49 Jun14Nasso17:10
Nov23Vayishlach17:53 Jun21Beha'alotcha17:11
Nov30Vayeshev17:57 Jun28Sh'lach17:13
Dec7Miketz18:02 Jul5Korach17:14
Dec14Vayigash18:06 Jul12Chukat17:17
Dec21Vayechi18:09 Jul19Balak17:19
Dec28Shemot18:12 Jul26Pinchas17:21
Jan4Vaera18:15 Aug2Matot-Masei17:23
Jan11Bo18:17 Aug9Devarim17:25
Jan18Beshalach18:17 Aug16Vaetchanan17:27
Jan25Yitro18:17 Aug23Eikev17:28
Feb1Mishpatim18:16 Aug30Re'eh17:30
Feb8Terumah18:14 Sep6Shoftim17:31
Feb15Tetzaveh18:11 Sep13Ki Teitzei17:31
Feb22Ki Tisa18:07 Sep20Ki Tavo17:32
Mar1Vayakhel18:02 Sep27Nitzavim17:33
Mar8Pekudei17:57 Sep29Rosh Hashana17:33
Mar15Vayikra17:52

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →