Candle lighting times for Daday
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana18:52 Mar18Tzav18:37
Sep7Rosh Hashana19:59 Mar25Shmini18:45
Sep10Vayeilech18:46 Apr1Tazria18:53
Sep15Yom Kippur18:37 Apr8Metzora19:00
Sep17Ha'Azinu18:34 Apr15Pesach19:08
Sep20Sukkot18:28 Apr16Pesach20:17
Sep21Sukkot19:35 Apr21Pesach19:14
Sep24Sukkot18:21 Apr22Pesach19:15
Sep27Shmini Atzeret18:16 Apr29Achrei Mot19:23
Sep28Simchat Torah19:23 May6Kedoshim19:30
Oct1Bereshit18:09 May13Emor19:38
Oct8Noach17:58 May20Behar19:45
Oct15Lech-Lecha17:47 May27Bechukotai19:51
Oct22Vayera17:36 Jun3Bamidbar19:56
Oct29Chayei Sara17:26 Jun4Shavuot21:06
Nov5Toldot17:18 Jun5Shavuot21:06
Nov12Vayetzei17:10 Jun10Nasso20:01
Nov19Vayishlach17:05 Jun17Beha'alotcha20:04
Nov26Vayeshev17:01 Jun24Sh'lach20:05
Dec3Miketz16:58 Jul1Korach20:05
Dec10Vayigash16:58 Jul8Chukat20:04
Dec17Vayechi16:59 Jul15Balak20:00
Dec24Shemot17:03 Jul22Pinchas19:55
Dec31Vaera17:08 Jul29Matot-Masei19:48
Jan7Bo17:12 Aug5Devarim19:41
Jan14Beshalach17:19 Aug12Vaetchanan19:32
Jan21Yitro17:27 Aug19Eikev19:22
Jan28Mishpatim17:36 Aug26Re'eh19:11
Feb4Terumah17:43 Sep2Shoftim18:59
Feb11Tetzaveh17:52 Sep9Ki Teitzei18:48
Feb18Ki Tisa18:01 Sep16Ki Tavo18:36
Feb25Vayakhel18:10 Sep23Nitzavim18:24
Mar4Pekudei18:21 Sep25Rosh Hashana18:20
Mar11Vayikra18:29

← 5781   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5783 →