Candle lighting times for Abony
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:49 Mar22Tzav17:37
Sep10Rosh Hashana19:55 Mar29Shmini17:46
Sep14Vayeilech18:39 Apr5Tazria18:56
Sep18Yom Kippur18:30 Apr12Metzora19:06
Sep21Ha'Azinu18:24 Apr19Pesach19:16
Sep23Sukkot18:20 Apr20Pesach20:25
Sep24Sukkot19:27 Apr25Pesach19:24
Sep28Sukkot18:10 Apr26Pesach19:25
Sep30Shmini Atzeret18:06 May3Achrei Mot19:35
Oct1Simchat Torah19:12 May10Kedoshim19:44
Oct5Bereshit17:56 May17Emor19:53
Oct12Noach17:42 May24Behar20:02
Oct19Lech-Lecha17:29 May31Bechukotai20:09
Oct26Vayera17:17 Jun7Bamidbar20:15
Nov2Chayei Sara16:06 Jun8Shavuot21:24
Nov9Toldot15:56 Jun9Shavuot21:25
Nov16Vayetzei15:47 Jun14Nasso20:20
Nov23Vayishlach15:41 Jun21Beha'alotcha20:22
Nov30Vayeshev15:36 Jun28Sh'lach20:23
Dec7Miketz15:33 Jul5Korach20:21
Dec14Vayigash15:33 Jul12Chukat20:18
Dec21Vayechi15:35 Jul19Balak20:12
Dec28Shemot15:39 Jul26Pinchas20:05
Jan4Vaera15:46 Aug2Matot-Masei19:56
Jan11Bo15:53 Aug9Devarim19:46
Jan18Beshalach16:03 Aug16Vaetchanan19:34
Jan25Yitro16:13 Aug23Eikev19:22
Feb1Mishpatim16:24 Aug30Re'eh19:09
Feb8Terumah16:34 Sep6Shoftim18:55
Feb15Tetzaveh16:45 Sep13Ki Teitzei18:41
Feb22Ki Tisa16:56 Sep20Ki Tavo18:27
Mar1Vayakhel17:07 Sep27Nitzavim18:12
Mar8Pekudei17:17 Sep29Rosh Hashana18:08
Mar15Vayikra17:27

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →