Candle lighting times for Egyek
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:43 Mar22Tzav17:33
Sep10Rosh Hashana19:49 Mar29Shmini17:43
Sep14Vayeilech18:33 Apr5Tazria18:53
Sep18Yom Kippur18:24 Apr12Metzora19:03
Sep21Ha'Azinu18:18 Apr19Pesach19:13
Sep23Sukkot18:14 Apr20Pesach20:23
Sep24Sukkot19:21 Apr25Pesach19:21
Sep28Sukkot18:04 Apr26Pesach19:22
Sep30Shmini Atzeret18:00 May3Achrei Mot19:32
Oct1Simchat Torah19:06 May10Kedoshim19:42
Oct5Bereshit17:50 May17Emor19:51
Oct12Noach17:36 May24Behar19:59
Oct19Lech-Lecha17:23 May31Bechukotai20:06
Oct26Vayera17:10 Jun7Bamidbar20:12
Nov2Chayei Sara15:59 Jun8Shavuot21:22
Nov9Toldot15:49 Jun9Shavuot21:22
Nov16Vayetzei15:41 Jun14Nasso20:17
Nov23Vayishlach15:34 Jun21Beha'alotcha20:19
Nov30Vayeshev15:29 Jun28Sh'lach20:20
Dec7Miketz15:27 Jul5Korach20:18
Dec14Vayigash15:26 Jul12Chukat20:14
Dec21Vayechi15:29 Jul19Balak20:08
Dec28Shemot15:33 Jul26Pinchas20:01
Jan4Vaera15:38 Aug2Matot-Masei19:52
Jan11Bo15:45 Aug9Devarim19:41
Jan18Beshalach15:54 Aug16Vaetchanan19:29
Jan25Yitro16:04 Aug23Eikev19:17
Feb1Mishpatim16:14 Aug30Re'eh19:03
Feb8Terumah16:25 Sep6Shoftim18:49
Feb15Tetzaveh16:36 Sep13Ki Teitzei18:35
Feb22Ki Tisa16:47 Sep20Ki Tavo18:21
Mar1Vayakhel17:02 Sep27Nitzavim18:06
Mar8Pekudei17:12 Sep29Rosh Hashana18:02
Mar15Vayikra17:23

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →