Candle lighting times for Lenino
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:41 Mar22Tzav18:33
Sep10Rosh Hashana19:48 Mar29Shmini18:42
Sep14Vayeilech18:32 Apr5Tazria18:51
Sep18Yom Kippur18:24 Apr12Metzora19:00
Sep21Ha'Azinu18:18 Apr19Pesach19:09
Sep23Sukkot18:15 Apr20Pesach20:19
Sep24Sukkot19:21 Apr25Pesach19:16
Sep28Sukkot18:05 Apr26Pesach19:18
Sep30Shmini Atzeret18:01 May3Achrei Mot19:27
Oct1Simchat Torah19:08 May10Kedoshim19:35
Oct5Bereshit17:52 May17Emor19:43
Oct12Noach17:39 May24Behar19:51
Oct19Lech-Lecha17:27 May31Bechukotai19:58
Oct26Vayera17:15 Jun7Bamidbar20:03
Nov2Chayei Sara17:05 Jun8Shavuot21:13
Nov9Toldot16:56 Jun9Shavuot21:13
Nov16Vayetzei16:48 Jun14Nasso20:07
Nov23Vayishlach16:42 Jun21Beha'alotcha20:10
Nov30Vayeshev16:38 Jun28Sh'lach20:10
Dec7Miketz16:36 Jul5Korach20:09
Dec14Vayigash16:36 Jul12Chukat20:06
Dec21Vayechi16:38 Jul19Balak20:01
Dec28Shemot16:43 Jul26Pinchas19:54
Jan4Vaera16:47 Aug2Matot-Masei19:45
Jan11Bo16:54 Aug9Devarim19:35
Jan18Beshalach17:03 Aug16Vaetchanan19:25
Jan25Yitro17:12 Aug23Eikev19:13
Feb1Mishpatim17:21 Aug30Re'eh19:00
Feb8Terumah17:31 Sep6Shoftim18:48
Feb15Tetzaveh17:41 Sep13Ki Teitzei18:34
Feb22Ki Tisa17:51 Sep20Ki Tavo18:21
Mar1Vayakhel18:05 Sep27Nitzavim18:07
Mar8Pekudei18:14 Sep29Rosh Hashana18:04
Mar15Vayikra18:24

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →