Candle lighting - Palmanova
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:50 Mar22Tzav18:45
Sep10Rosh Hashana20:57 Mar29Shmini18:52
Sep14Vayeilech19:42 Apr5Tazria19:59
Sep18Yom Kippur19:35 Apr12Metzora20:06
Sep21Ha'Azinu19:30 Apr19Pesach20:13
Sep23Sukkot19:27 Apr20Pesach21:22
Sep24Sukkot20:34 Apr25Pesach20:19
Sep28Sukkot19:19 Apr26Pesach20:20
Sep30Shmini Atzeret19:16 May3Achrei Mot20:27
Oct1Simchat Torah20:23 May10Kedoshim20:34
Oct5Bereshit19:08 May17Emor20:40
Oct12Noach18:57 May24Behar20:46
Oct19Lech-Lecha18:47 May31Bechukotai20:52
Oct26Vayera18:37 Jun7Bamidbar20:56
Nov2Chayei Sara17:29 Jun8Shavuot22:05
Nov9Toldot17:21 Jun9Shavuot22:06
Nov16Vayetzei17:15 Jun14Nasso21:00
Nov23Vayishlach17:11 Jun21Beha'alotcha21:02
Nov30Vayeshev17:08 Jun28Sh'lach21:03
Dec7Miketz17:07 Jul5Korach21:02
Dec14Vayigash17:08 Jul12Chukat21:00
Dec21Vayechi17:11 Jul19Balak20:56
Dec28Shemot17:15 Jul26Pinchas20:50
Jan4Vaera17:19 Aug2Matot-Masei20:43
Jan11Bo17:25 Aug9Devarim20:35
Jan18Beshalach17:32 Aug16Vaetchanan20:26
Jan25Yitro17:40 Aug23Eikev20:17
Feb1Mishpatim17:47 Aug30Re'eh20:06
Feb8Terumah17:56 Sep6Shoftim19:55
Feb15Tetzaveh18:04 Sep13Ki Teitzei19:44
Feb22Ki Tisa18:12 Sep20Ki Tavo19:32
Mar1Vayakhel18:23 Sep27Nitzavim19:21
Mar8Pekudei18:31 Sep29Rosh Hashana19:18
Mar15Vayikra18:38

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →