Candle Lighting Times for Barda
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana7:35 Mar22Tzav7:16
Sep10Rosh Hashana8:40 Mar29Shmini7:31
Sep14Vayeilech7:21 Apr5Tazria7:46
Sep18Yom Kippur7:10 Apr12Metzora8:01
Sep21Ha'Azinu7:02 Apr19Pesach8:16
Sep23Sukkot6:56 Apr20Pesach9:26
Sep24Sukkot8:01 Apr25Pesach8:29
Sep28Sukkot6:42 Apr26Pesach8:31
Sep30Shmini Atzeret6:37 May3Achrei Mot8:45
Oct1Simchat Torah7:42 May10Kedoshim9:00
Oct5Bereshit6:24 May17Emor9:14
Oct12Noach6:05 May24Behar9:27
Oct19Lech-Lecha5:47 May31Bechukotai9:38
Oct26Vayera5:30 Jun7Bamidbar9:47
Nov2Chayei Sara5:13 Jun8Shavuot10:56
Nov9Toldot4:58 Jun9Shavuot10:57
Nov16Vayetzei4:45 Jun14Nasso9:54
Nov23Vayishlach4:34 Jun21Beha'alotcha9:57
Nov30Vayeshev4:25 Jun28Sh'lach9:57
Dec7Miketz4:20 Jul5Korach9:53
Dec14Vayigash4:18 Jul12Chukat9:46
Dec21Vayechi4:19 Jul19Balak9:36
Dec28Shemot4:24 Jul26Pinchas9:24
Jan4Vaera4:33 Aug2Matot-Masei9:10
Jan11Bo4:44 Aug9Devarim8:55
Jan18Beshalach4:57 Aug16Vaetchanan8:38
Jan25Yitro5:12 Aug23Eikev8:20
Feb1Mishpatim5:27 Aug30Re'eh8:02
Feb8Terumah5:43 Sep6Shoftim7:43
Feb15Tetzaveh5:59 Sep13Ki Teitzei7:24
Feb22Ki Tisa6:15 Sep20Ki Tavo7:05
Mar1Vayakhel6:31 Sep27Nitzavim6:46
Mar8Pekudei6:46 Sep29Rosh Hashana6:40
Mar15Vayikra7:01

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →