Candle lighting times for Dankov
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:38 Mar22Tzav18:21
Sep10Rosh Hashana19:45 Mar29Shmini18:34
Sep14Vayeilech18:26 Apr5Tazria18:46
Sep18Yom Kippur18:17 Apr12Metzora18:59
Sep21Ha'Azinu18:09 Apr19Pesach19:12
Sep23Sukkot18:04 Apr20Pesach20:22
Sep24Sukkot19:10 Apr25Pesach19:22
Sep28Sukkot17:52 Apr26Pesach19:24
Sep30Shmini Atzeret17:47 May3Achrei Mot19:37
Oct1Simchat Torah18:53 May10Kedoshim19:49
Oct5Bereshit17:35 May17Emor20:01
Oct12Noach17:19 May24Behar20:12
Oct19Lech-Lecha17:03 May31Bechukotai20:21
Oct26Vayera16:48 Jun7Bamidbar20:29
Nov2Chayei Sara16:34 Jun8Shavuot21:38
Nov9Toldot16:21 Jun9Shavuot21:39
Nov16Vayetzei16:10 Jun14Nasso20:34
Nov23Vayishlach16:01 Jun21Beha'alotcha20:37
Nov30Vayeshev15:54 Jun28Sh'lach20:38
Dec7Miketz15:49 Jul5Korach20:35
Dec14Vayigash15:48 Jul12Chukat20:30
Dec21Vayechi15:50 Jul19Balak20:22
Dec28Shemot15:54 Jul26Pinchas20:13
Jan4Vaera16:01 Aug2Matot-Masei20:01
Jan11Bo16:11 Aug9Devarim19:48
Jan18Beshalach16:22 Aug16Vaetchanan19:34
Jan25Yitro16:35 Aug23Eikev19:19
Feb1Mishpatim16:48 Aug30Re'eh19:03
Feb8Terumah17:02 Sep6Shoftim18:46
Feb15Tetzaveh17:15 Sep13Ki Teitzei18:29
Feb22Ki Tisa17:29 Sep20Ki Tavo18:12
Mar1Vayakhel17:42 Sep27Nitzavim17:55
Mar8Pekudei17:56 Sep29Rosh Hashana17:50
Mar15Vayikra18:09

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →