Candle lighting - Upper Arlington
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana7:37 Mar18Tzav7:24
Sep7Rosh Hashana8:34 Mar25Shmini7:31
Sep10Vayeilech7:30 Apr1Tazria7:38
Sep15Yom Kippur7:22 Apr8Metzora7:45
Sep17Ha'Azinu7:19 Apr15Pesach7:52
Sep20Sukkot7:14 Apr16Pesach8:54
Sep21Sukkot8:11 Apr21Pesach7:58
Sep24Sukkot7:07 Apr22Pesach7:59
Sep27Shmini Atzeret7:02 Apr29Achrei Mot8:07
Sep28Simchat Torah7:59 May6Kedoshim8:14
Oct1Bereshit6:56 May13Emor8:20
Oct8Noach6:44 May20Behar8:27
Oct15Lech-Lecha6:34 May27Bechukotai8:33
Oct22Vayera6:24 Jun3Bamidbar8:38
Oct29Chayei Sara6:15 Jun4Shavuot9:46
Nov5Toldot6:06 Jun5Shavuot9:47
Nov12Vayetzei5:00 Jun10Nasso8:42
Nov19Vayishlach4:54 Jun17Beha'alotcha8:45
Nov26Vayeshev4:51 Jun24Sh'lach8:47
Dec3Miketz4:49 Jul1Korach8:46
Dec10Vayigash4:48 Jul8Chukat8:45
Dec17Vayechi4:50 Jul15Balak8:42
Dec24Shemot4:54 Jul22Pinchas8:37
Dec31Vaera4:59 Jul29Matot-Masei8:30
Jan7Bo5:03 Aug5Devarim8:23
Jan14Beshalach5:10 Aug12Vaetchanan8:14
Jan21Yitro5:18 Aug19Eikev8:05
Jan28Mishpatim5:26 Aug26Re'eh7:54
Feb4Terumah5:33 Sep2Shoftim7:44
Feb11Tetzaveh5:41 Sep9Ki Teitzei7:32
Feb18Ki Tisa5:50 Sep16Ki Tavo7:21
Feb25Vayakhel5:58 Sep23Nitzavim7:09
Mar4Pekudei6:09 Sep25Rosh Hashana7:06
Mar11Vayikra6:16

← 5781   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5783 →